Schmitz, Bernard: Život Ježiša Krista božského Spasiteľa našeho Sv.II

V zákone Mojžišovom boly ustanovené mnohé obrady a predpisy očisťovacie, ktoré síce len vonku na tele sa konaly, avšak spolu aj vnútornú čistotu na duši zobrazovaly a vyzna-menávaly. To bolo potrebné, aby národ židovský, obklopený pohanmi a modloslužebníkami, voždy bol upamätovaný na to, že je on národ vyvolený, svätý, kráľovstvo kňazské (2. Mojž. 19, 6.), a aby tým istejšie oddialení boli od babonství a ohavností modlárskych. Okrem týchto v zákone predpísaných, teda náboženských obradov očisťujúcich, ustanovili ale zákoníci a farisei mnohé iné a početné predpisy a obrady očisťovania, a síce svojou vlastnou mocou, nie-súc k tomu nikým splnomocnení.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Katalógové číslo: 1029749 Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

587

Rok vydania

1906

Vydavateľ