Pfannmüller Fr Donatus: Ked prišiel Spasitel na svet

Rok čo rok nás ďalej a ďalej nesie od časov, keď Pán Ježiš ako Syn človeka chodil medzi Iudmi po zemi. Po tridsiatichtroch rokoch, ked splnil vôľu svojho Otca nebeského, vrátil sa k nemu do neba. Odišiel, ale jednako ostal a žije i naďalej medzi nami. Žije vo svojej Cirkvi, ktorá je podľa sv. Pavla viditeľným, hoci tajomným, telom Kristovým a všetci kresťania sú údmi tohto tela. Žije vo Sviatosti Oltárnej ako nebeský pokrm našich duší na ceste do jeho nebeského kráľovstva a vo svätej omši denne nekrvavo obnovuje sa jeho veľkopiatková krvavá Obeta. Žije, pracuje, účinkuje i v ostatných sviatostiach, v apoštolovani svojich služobníkov, v Evanjeliu, v nevinných dušiach a v živote všetkých dobrých veriacich, ba skrýva sa ako Nebeský Žobrák aj v každom chudobnom, núdznom a prosiacom človekovi.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Katalógové číslo: 421239 Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

252 4 s.

Rok vydania

1938

Vydavateľ