Lajcha, Peter, SVD: Malý misionár

Je tomu asi šesťsto rokov, čo sa narodilo v Bologni, v Taliansku, dievčatko, ktoré pokrstili na meno Imelda. Jej kolíska stála v peknom, veľkom dome, lebo otec bol zo šľachtického rodu, volal sa gróf Lambertini. Imelda bola nábožné dievčatko, a to je vine ako bohatstvo. Radovala sa, keď mohla ísť do kostola. V kostole hneď si kľakla, složila ruky a hľadela stále na oltár. Povedali jej, že na oltári, v bohostánku je prítomný Pán Ježiš. Preto bola v kostole radšej ako vonku. V meste Bologni bol kláštor. Bývaly tam nábožné sestričky, ktoré nosily biele rúcho a čierny závoj. Imelda by sa bola tiež rada stala sestričkou. „Dieťa moje, ty si ešte mladá”, povedal jej otec. Ale Imelda neprestávala prosiť: „Otecko, prosím vás, pusťte ma do kláštora!” Nakoniec povedala matka: „Nuž dobre, necháme ju ísť, keď ju Pán Boh volá.”

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Katalógové číslo: 887119 Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

68

Rok vydania

1948

Vydavateľ