logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! (Lk 10,2)

V historickej knižnici máme staré schematizmy slovenských diecéz, chceme tieto údaje postupne zverejňovať. Kto bude mať záujem, bude si môcť zistiť, ktorí kňazi pôsobili v jeho farnosti. Ǔdaje sú latinsky, ale pri súčasných technickýh možnostiach nie je problém si to preložiť. Budeme tiež spoločne prosiť, aby bol stále dostatok robotníkov v Pánovej vinici.
Zatiaľ sme digitalizovali a spracovali:
Némethy, Ludovicus: Series parochiarum et parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum MDCCCXCIV, Ostrihom 1894, 1082 strán.

Klikni na písmeno, ktorým začína meno farnosti!

A, B, CČCh, DĎ, E, F, G, H, I, J, K, LĽ, M, NŇ, O, P, R, SŠ, TŤ, U, V, W, ZŽ,