logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Je to zaujímavé čítanie a môže nám aj v súčasnosti rozšíriť náš obzor. Poznávame ako žili a pracovali tí pred nami. Poznávamie ich hľadanie, niekedy aj tápanie ako ísť ďalej. Ktorá cesta privedie k pokoju, ako pomôcť ľuďom, akým spôsobom viesť ku Kristovi? Možno sa im nie vždy všetko podarilo, ale Boh zhliadol na ich snahu a ich námaha priniesla mnoho dobrého ovocia.
(Ikona \"Zobraz znamená zobrazenie textu časopisu vo formáte html, ikona \"Zobraz znamená stiahnutie časopisu vo formáte pdf,docx, ...)


\"Zobraz Smer - Revue pre duchovný život \"Zobraz
Časopis vydávali dominikáni v rokoch 1941-48. Zakladateľom a najdlhšie redaktorom bol P. Inocent Muller, OP. Digitalizovaný je kompletne.


\"Zobraz Svätý ruženec - Časopis Bratstva svätého ruženca a Tretej rehole svätého Dominika \"Zobraz
Časopis vydávali dominikáni v rokoch 1946-48, v roku 1995 bol obnovený a vychádza doteraz. Zakladateľom a prvým redaktorom bol P. Mikuáš Lexmann, OP. Zverejňujeme ročníky 1946-48.

\"Zobraz Duchovný pastier - Časopis katolíckeho kňazstva \"Zobraz
Duchovný pastier začal vychádzať v decembri 1917. Prvám redaktorom bol Jozef Buday. Časopis vychádza doteraz. Digitalizovaný je prvý ročník a čiastočne aj ďalšie. Postupne budeme dopĺňať chýbajúce čísla.

\"Zobraz Kráľovná svätého ruženca - Časopis venovaný úcte Blahoslavenej Panny Márie \"Zobraz
Časopis začal vychádzať v roku 1889. Prvým redaktorom a vydavateľom bol Štefan Pirončák, farár v Jablonke. Potom bol dlhý čas redaktorom Anton Hromada. Po jeho smrti r. 1937 začal časopis vychádzať so zmeneným názvom Kráľovná mája. Digitalizované sú niektoré čísla z rôznych ročníkov. Postupne ich budeme dopĺňať.

\"Zobraz Kráľovná mája - Časopis venovaný úcte Blahoslavenej Panny Márie \"Zobraz


\"Zobraz Pútnik cyrilometodejský - Katolícky dvojtýždenník Spolku svätého Vojtecha \"Zobraz

Vychádzal v rokoch 1945-48, vydavateľom bol Spolok svätého Vojtecha. Digitalizované sú všetky čísla, okrem posledného, ktorý nemáme k dispozícii.

\"Zobraz Posol Božského Srdca Ježišovho \"Zobraz
Posol Božského Srdca Ježišovho vydávali jezuiti na Slovensku od roku 1897 až do roku 1948. V roku 1974 vydávanie Posla obnovili slovenskí jezuiti v Kanade (od 1. ročníka). Od roku 1991 je vydávaný opäť na Slovensku. Digitalizované máme roky 1914-1916 a niekoľko čísel z iných rokov.

\"Zobraz Svätá rodina - Časopis k úcte svätej Rodine Nazaretskej a k ochrane rodín kresťanských \"Zobraz
Svätú rodinu začal vydávať Anton Hromada v roku 1908, potom v tom pokračoval Ján Vojtaššák a ďalší kňazi. Časopis vychádzal do roku 1948. Digitalizované máme niekoľko čísel z rôznych ročníkov.

\"Zobraz Poklady kazateľského rečníctva \"Zobraz
obsahujúce púvody vírečnejších v slovenskom jaziku skladaných, jako též preklady a víťahy najchírečnejších v iných jazikoch vidaných kazateľských a homiletických spisov. Poklady majú 30 dielov, obvyklé rozdelenie je do štyroch ročníkov. Každý diel má viac ako 250 strán, Spolu teda vyše 7500 strán textu, ktoré Radlinský posielal kňazom vo farnostiach. Obrovské a málo docenené dielo, digitalizovaných máme 21 dielov.

\"Zobraz Nová práca \"Zobraz
Mesačník, ktorý vydával Spolok sv. Vojtecha v rokoch 1945-1948. Podtitul bol: Katolícka revue pre kultúrny, náboženský a sociálny život. Digitalizované máme necelé dva ročníky.

\"Zobraz Cyrill a Method \"Zobraz

\"Zobraz Katolícke noviny - najstaršie a najčítanejšie katolícke periodokum \"Zobraz
Najstaršie a najčítanejšie katolícke periodikum. Začali vychádzať v roku 1849 a vydával Spolok na vydávanie dobrých a lacných kníh v Pešti. Prešli rôznymi etapami, ale vychádzajú až doteraz.
1. etapa: 7.nov. 1849 - 27. dec. 1856, vydáva ich v Pešti Spolok sv. Štefana.
2. etapa: 3.jan. 1857 - 27. jún 1857, pokračovateľom Kat. novín je časopis Cyrill a Method, s podnadpisom Katolícke noviny, vydáva ich v Pešti Spolok sv. Štefana.
3. etapa: 6. júl 1857 - 25.2.1864, , mení sa vydavateľ a miesto vydávania - Dr. Ondrej Radlinský, Kúty.
4. etapa: 4.3.1864 - 1880, časopis sa nazýva Vojtech s podnadpisom Katolícke noviny pre obecný ľud, vydával ich A. Radlinský a neskoršie Spolok sv. Vojtecha.
V súčasnosti ich vydáva Spolok svätého Vojtecha.