Ľudovít Mária Grignion z Montfortu: O pravej úcte k Panne Márii

Skrze Pannu Máriu Ježiš Kristus prišiel na svet a tiež skrze ňu má kraľovať na svete. Mária žila v skrytosti počas svojho života, preto Duch Svätý a Cirkev ju nazývajú Matkou skrytou a tajomnou. Jej pokora bola tak hlboká, že nemala na zemi mocnejšieho a ustavičnejšieho zaľúbenia, než byť neznáma sama sebe a všetkému tvorstvu, aby bola známa len samému Bohu. Bohu, aby ju vyslyšal v jej prosbách, ktoré k Nemu vznášala v poníženosti a pokore, zaľúbilo sa skryť ju pri jej počatí, pri jej narodení, v jej živote, v jej tajomstvách, v jej vzkriesení i nanebovzatí pred zrakmi všetkých ľudských tvorov. Ani jej rodičia ju nepoznali a anjeli sa často pýtavali druh druha:”Kto je to?,” pretože Najvyšší im ju skrýval, alebo ak im zjavoval niečo o nej, skrýval im o nej nekonečne viac. Boh Otec rozhodol, aby za svojho života neurobila žiadny zázrak, aspoň nie taký, ktorý by sa rozhlásil, hoci jej dal k nemu moc. Boh Syn rozhodol, aby neprehovorila skoro nič, hoci s ňou zdieľal svoju múdrosť. Boh Duch Svätý pripustil, aby apoštoli a evanjelisti o nej hovorili veľmi málo a iba toľko, čo bolo nevyhnutné k poznaniu Ježiša Krista, hoci bola jeho vernou nevestou.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

138 s.

Rok vydania

1993

Vydavateľ