Karol Bernard Žeko: Cítania a Evanjelia na všetky nedele a sviatky Pána Ježiša, prebl. P. Márie, Svätých

U Židov bola obyčaj každú sobotu predčítať svité knihy starozákonné. Zvlášte knihy Mojžišove čitaly sa nepretržite celý rok. Tieto podelili asi na 54 čiastok,. I ostatné knihy starozákonné boly podelené na isté čiastky a čítalo sa to, čo bolo uznané za dobré. Cieľ tohoto predčítania bol v národe židovskom udržovať zákon Boží, podľa neho žiť a pripravovať ľud na dielo vykupiteľské.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF

 

Katalógové číslo: 907110 Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

536, xvi s.

Rok vydania

1924

Vydavateľ