Anselm Weissenhofer: Liturgia a umenie

V sakrálnom umení ďalej má sa zachovávať tradičnosť foriem a všeobecné zákony, ako sa ony vykryštalizovaly postupom dejín kresťanského umenia (kán. 1164.). Liturgické umenie má svoje tradície a tie nemožno jednoducho obísť. Ako princíp gregoriánsky je nemeniteľnou a trvalé platnou zásadou v liturgickej hudbe, podobne aj výtvarné umenie má svoje základné tvary a formy. Hudobné a slovesné umenie má v liturgii dosť pevné piliere, ktoré sa podobajú vecnej pravdivosti, harmonickosti a nadosobnosti katolíckych dogiem. Je potrebné, aby sakrálne výtvarné umenia vyjadrily tiež niečo z tohto ducha Cirkvi. Ideálom sakrálneho umenia je to, keď jediný pohľad na chrám, v shluku profánnych stavieb a v shone ulice presvedčí o večnom trvaní, ktoré realizuje Cirkev Kristova.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Katalógové číslo: 1042691 Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

98 s.

Rok vydania

1950

Vydavateľ