Witlačené z Litterámi Josefa Beimela, Cis. Kral. Priv. Primatiálského Kňíhtlačára,

Zobrazený jediný výsledok