Život v misiách

Na Slovensku vzrastá misijné hnutie. To znamená, že sa prehlbuje slovenský katolicizmus. Lebo ak sú misie prvoradým poslaním Cirkvi, tak oduševniť sa za ne znamená uvedomiť si pravý ráz jej bytia. Misijná horlivosť katolíka je prejavom uvedomelého života v tajomnom Tele Kristovom, ktorého bytie má jeden smysel, jednu túžbu, jednu snahu spojiť pod jednou hlavou všetkých ľudí. Niet ničoho želateľnejšieho, ako aby slovenskí katolíci stále viac sa napĺňali rýdzym duchom katolicizmu, ktorý musí priniesť so sebou nevyhnutne aj veľký plameň misijného oduševnenia. To je úlohou pastorácie. Práve preto, že tendencia rozširovať sa patrí k podstate Cirkvi, musí byť vzbudzovanie misijného povedomia a nadšenia podstatnou čiastkou katolíckej pastorácie. Sú teda nanajvýš oprávnené hlasy, volajúce po sústavnej misijnej kázni, po sústavnej misijnej katechéze, po sústavnom misijnom náboženskom poučovaní.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Katalógové číslo: 1023015 Kategória:

Ďalšie informácie

Jazyk

Rok vydania

1945

Vydavateľ