Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva

Staroslávne mesto, perla stredného Slovenska. Osídlenie podľa archeologických nálezov je tu dávne. Podľa dnes platnej mienky už v čase predslovanskom tu povrchove dolovali rudy. Slovania prevzali povrchovú ťažbu kovov. Bola tu rozsiahla občina. Významný prelom sa stal po tatárskom plene, keď ku domácemu obyvateľstvu pribudli aj „Hostia“ saskej národnosti. Tí doniesli novú techniku hlbinného dolovania rúd, čím získali neúmerne viacej kovu. Týmto hosťom, bývajúcim v novej osade Bystrici, dal Belo výsady baníkov podľa banskoštiavnického štatútu, podľa ktorého mali právo kutania a ťažby rúd, ale aj výsadné postavenie slobodnej voľby richtára, farára, vyňatí sú z pod právomoci komitátu a oslobodení od mýtnych poplatkov. Privilégiá si noví hostia privlastnili sebe ako vlastné.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Katalógové číslo: 1044033 Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

354

Rok vydania

1976