Svätý Bonaventúra: Putovanie mysle k Bohu

Ako sa Prozreteľnosť postarala o materiál, potrebný pre vývoj kresťanskej náuky, tak isto sa postarala aj o potrebné vedecké pracovné sily. Konzervatizmus sv. Bonaventúru a jeho školy dbal o to, aby neboli prenáhlene vylučené ešte vždy potrebné elementy augustínovsky orientovaného smeru; na druhej strane zasa rýchle bádanie a odvážnosť sv. Alberta Veľkého a prenikavý pohľad jeho žiaka. sv. Tomáša Aquinského dbali o to, aby sa z novej matérie využilo všetko, čo sa. využiť dá. Pre svoje úlohy boli všetci traja určení už svojimi osobnosťami. Obozretnosť Bonaventúrova, hlboká ,a poézie plná zbožnosť, pochopenie pre vnútorný pohľad a syntézu, postavily ho bez výhrady na stranu Platóna a Augustína; kým zasa empirické a špekulatívne bádania sv. Alberta a sv. Tomáša Aquinského priťahovali k Aristotelovi.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

151

Rok vydania

1949

Vydavateľ