Stork, Alois: Z duchovného života

Zaoberajúc sa z povolania duchovným vedením duší zbadal som, že je aj u nábožných kresťanov v mnohých otázkach nevedomosť a nejasnosť, že na nejednu pochybnosť niet ani v duchovných knihách akurátnej a jasnej odpovede a že v týchto knihách je o niektorých veciach iba všeobecne reč bez praktických návodov, konečne že i takí ľudia, čo sú nábožensky vzdelaní, majú dosť neisté vedomosti v katolíckej mravouke. Aby som týmto nedostatkom odpomohol, začal som tieto otázky preberať vo svojich prednáškach. Z látky týchto prednášok povstala táto knižočka. Jej cieľom teda nie je natoľko povzbudzovať na duchovný život, ale skôr priniesť jasnosť do rozličných otázok a tak uviesť duše do duchovného života. Duchovný život žije zaiste i ten, kto sa chráni ťažkého hriechu, aby si zachoval posväcujúcu milosť a tak bol stále dieťaťom Božím. Ale to je len najnižší stupeň duchovného života, hoci je základom všetkého ďalšieho a potrebnou podmienkou pravého kresťanského života vôbec. Pre mnohé duše, najmä v búrlivých rokoch, je už i to veľa, keď sa udržia na tomto stupni.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Kategórie: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

192 s. ;

Rok vydania

1942

Vydavateľ