Školskí bratia: Sv. Ján de La Salle

Úvodom k životopisu sv. Jána de La Salle, zakladateľa Školských Bratov, sa zdá veľmi vhodným pripomenúť krásne slová pápeža Pia XI., lebo ony výstižne vyjadrujú vznešenú úlohu, ktorú sv Ján de La Salle a jeho duchovní synovia vzali na seba. Svätý Otec píše:
„Všeobecne je známe, že už v prvých stoletiach doby kresťanskej duchovní pastieri v čase nebezpečenstva stratu svojich majetkov pokojne znášali, ale že spolu s obetnými nádobami vždy starostlivé zachránili knihy vedomostí Preto žiadneho podkladu nemá tá niektorými prednesená obžaloba, akoby Cirkev mysle ľudí zahaľovala hmlou nevedomosti. Cirkev katolícka totižto nie prenasledovateľov sa bojí, ktorí jej môžu zadovážiť vykúpenie slávou mučeníctva, nie bludov (herez), ktoré od nej vyžadujú, aby svoje jej sverené učenie presnejšie vykladala, lež len jedného sa bojí: neznalosti pravdy Ona vie, že protivníci, ktorí bez predpojatosti usilovne sa dajú skúmať jej rozkazy a učenie, nebudú ju aj naďalej zlomyseľne prenasledovať, ako to o nepriateľoch kresťanského mena už v druhom století vyslovil Tertullian: prestanú nenávidieť, ktorí prestanú neznať.”

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Katalógové číslo: 876381 Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

202

Rok vydania

1934

Vydavateľ