Neubert, E: Môj ideál, Ježiš, syn Máriin

Od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie (8.dec. 1854)) štúdium o Panne Márii sa utešene rozmohlo. Bula „ Ineffabilis Deus“, ktorou pápež Pius IX. vyhlásil Nepoškvrnené Počatie za článok viery, obsahuje mnoho pre celú mariológiu. V bule sa zreteľne hovorí, že prvé zasľúbenie Vykupiteľa má zmysel mariánsky, tak ako túto radostnú zvesť brala celá kresťanská tradícia.
O spoluúčinkovaní Panny Márie vo vykúpení vyšlo v poslednom čase mnoho zbožných a učených diel a pojednávajú o ňom encykliky novších pápežov. Túto krásnu náuku obliekol veľký mariológ Dr. E. N e u b e r t vo svojom diele „Mon idéel Jésus Fils de Marie“ do jednoduchého ľudového rúcha. Knižke sa dostalo všade neobyčajného uznania a bola preložená takmer do všetkých svetových rečí.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Rok vydania

1943

Vydavateľ