Lippert, P.: Kristova Cirkev

Z bohatej Lippertovej tvorby Kristova Cirkev je prvé kompletné dielo, ktoré vychádza v slovenčine. Bolo hodno vybrať práve túto prácu, lebo patrí jednak k najskvelejším Lippertovým dielam, jednak tematicky spracúva otázku, ktorej aktuálnosť netreba vyzdvihovať. K téme o Cirkvi približuje sa so zámerom ukázať modernému človekovi veľkosť, význam a zástoj tejto vznešenej božej ustanovizne. Nevôli striktne vedeckú metódu, lebo cíti, že takýmto suchým postupom vedel by skôr odradiť ako získať čitateľa, ale približuje sa k téme skôr ako psychológ. Lippert, dobrý znalec duše moderného človeka, šťastne volil takýto postup, lebo mal pred očami človeka, ktorý síce cíti, že v Cirkvi treba vidieť vznešené spoločenstvo, no ťažko sa zmieruje s nevyhnutnosťou podriadenia svojho hrdého postoja v spoločenstve Cirkvi. Autor mu však triezvo a prístupne dáva nazrieť do celej štruktúry Cirkvi, ozrejmuje jej význam a tak sa mu darí získať sympatie pre ňu. Hneď v úvode vyzdvihuje, čo znamená Cirkev pre dnešného človeka, v ďalšom rozvádza genetický vývoj názorov na Cirkev, analyzuje pojem Cirkvi, jej ústavu, právny vývoj a poukazuje na jej hybné sily. V poslednej časti vniká do ťažkých otázok. Vysvetľuje prítomnosť Krista v Cirkvi a ukazuje, ako táto prítomnosť podmieňuje pôsobnosť Cirkvi. V Lippertovi ako by bol v tomto diele prehovoril reprezentant moderného ľudstva, zápasiaceho a hľadajúceho.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Kategórie: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

190

Rok vydania

1947

Vydavateľ