Karrer Oto: O slobode krestana v katolíckej Cirkvi

Pojem „kresťanskej slobody” nesmieme stotožňovať s pojmom slobody vôle. Tu predpokladáme prirodzenú slobodu, slobodu v smysle filozofickom, chápanú ako schopnosť povedomého sebaurčenia, odlišnú od nevyhnutnosti prírodných síl. Duchovný prvok v človeku „duša”, rodiaca sa z dychu božieho, je podklad slobodného rozhodovania, t. j. schopnosti podľa svojho poznania vyznačiť si ciele a používať prostriedky s určitým, čo aj obmedzeným sebaurčovaním. Skúšobný kameň mravne „dobrej vôle” je sloboda voči dobru a zlu, t. j. možnosť hnať sa iba za podmienene hodnotnými dobrami aj vtedy, keď ich získavanie nemôžeme slúčiť s hodnotami absolútnymi a so spravodlivosťou. Predpokladajúc mravnú slobodu, predstavuje sloboda v náboženskom smysle vyšší stupeň a formu práve tak, ako milosť predpokladá a zdokonaľuje prirodzenosť.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Katalógové číslo: 419620 Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

113 [ii] s.

Rok vydania

1944

Vydavateľ