Franko Vítazoslav Sasinek: Ulfilas a glagolské písmo

Možno, že pôvodne s kresťanstvom šírila sa i liturgia latinská, poneváč úradnia reč v zemiach Rimanmi opanovaných bola latinská; však ale, keď Ulfilas, biskup balkanskych Getov, aby snadnejšie rozširoval arianstvo medzi Getami, okolo r. 380 uviedol liturgiu getskú (glagolskú, bludne gotskou zvanú), dostala sa getská čili slovanská (glagolská) liturgia, spolu aj s arianstvom ku Getom (Slovanom) naddunajským. Sv. Ján zlatoustý a sv. Hieronym († 421) očistili liturgiu getskú od arianismu; a preto tiež ona opravená getská čili glagolská liturgia menuje sa liturgiou sv. Hieronyma, mnísi ale, ktorí sa tejže pridŕžali, mníchami čiernymi (monachi nigri).

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF

 

Katalógové číslo: 1042267 Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

50 s.

Rok vydania

1887

Vydavateľ