Franko Vítazoslav Sasinek: Mariecella v Štýrsku

Najplodnejší slovenský historik 2. polovice 19.storočia. Spracovával najstaršie dejiny Slovenska a Slovákov, tému sv. Cyrila a Metoda a Veľkej Moravy, Uhorska, ale aj Čiech. Ako učiteľ napísal aj niekoľko učebníc, ktoré sa používali na cirkevných školách. Napísal diela náboženského charakteru, spevohry, trúchlohry, verše, príležitostné básne, poviedky a črty, náboženské, historické a národnobuditeľské štúdie a články. Aj keď jeho historiografické dielo bolo poznačené romantizmom, mnohými nedostatkami a mylnými závermi, v období maďarizácie zohralo pozitívnu úlohu.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF

 

Katalógové číslo: 1042687 Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

33 s.

Rok vydania

1926

Vydavateľ