Dudáš, Cyril: Hľadanie absolútna

Obdivujeme nádheru hviezdnatého neba a búrneho mora, žasneme nad složiíosťou živého organizmu a krásou lúčneho kvetu, sme uveličení nádhernými farbami zapadajúceho slnka a obrysmi horských velikánov, splývajúcich s oblakmi. Nezostávame však iba pri obdive a kontemplácii krás vesmíru: duševným zrakom chceme preniknúť za viditeľné zjavy vesmírového diania a chceme dostať uspokojivú odpoveď na otázky: Je niekto nad vesmírom, ktorý bol prv ako svet? Je niekto, kto je pôvodcom všetkej nádhery kozmu? Jestvuje ten, „ktorý má nesmrteľnosť, a prebýva vo svetle neprístupnom, ktorého z ľudí nikto nevidel?” (I. Tim. 6, 16.) Iste sa nájdu advokáti technického pokroku a úžitkových vied, ktorí budú klásť námietky o neužitočnosti takýchto úvah v dobe, keď milióny ľudí zápasia s konkrétnymi problémami všedného života. Je síce pravda, že naše filozofické úvahy neprinesú úžitok, ktorý sa dá hodnotiť v zlate a v striebre, zato však kontemplatívna, rozjímavá, premýšľavá aktivita ľudského ducha prináša čistú radosť a vnútorné šťastie zo správneho rozlišovania hodnôt, zo správneho postoja k svetu, z harmonického zladenia vnútorného i vonkajšieho života, čo jednoducho menujeme múdrosťou. A najvyššia múdrosť a tým i najvyššie šťastie je dostať uspokojivú odpoveď na otázku, ktorá je osudovou pre všetky generácie všetkých časov: Jestvuje Pravda, ktorá nás poučí o všetkej pravde? Jestvuje Dobro, ktoré dokonale nasýti náš neukojený hlad po dobrote? Jestvuje Krása nepominuteľná, ktorá bude náhradou za pominuteľné krásy sveta?

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Kategórie: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Rok vydania

1942