Dominikáni v Praze: Pametní spis k sedmistyletému výrocí založení Rádu Kazatelského 1216—1916

Předkládáme milým čtenářům pamětní tento spis jakožto památku na 7001eté výročí slavného potvrzení řádu kazatelského papežem Honoriem III. Aby památka tato byla každému trvale milou a zajímavou, o to všemožně se přičinili velevážení spisovatelé jednotlivých článků; buď z přátelské úcty a lásky ku svatému zakladateli a jeho řádu, anebo ze synovské vděčnosti jako členové téhož řádu vynasnažili se jubileum řádové oslaviti co nejvelkolepěji. Všem buďtež vzdány za jejich obětavou práci a námahu nejsrdečnější díky. Zvlášť děkujeme veledůstojnému Pánu p. Mansuetu Dominiku Jakubičkovi, archiváři a zámeckému kaplanu na Orlíku, jenž s nevšední svědomitostí pracuje po delší dobu o sepsání dějin české provincie dominikánské, z nichž část uveřejňujeme v tomto pamětním spise.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Katalógové číslo: 729559 Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Rok vydania

1916