Bucko, Vojtech: J. E. Dr. Karol Kmeťko

Ponosujeme sa na zlý, skazený svet, žiadame nápravu predovšetkým od Cirkvi a nezbadáme, že k tejto Cirkvi patríme aj my ako jej dietky a bojovníci a ako údovia tajomného (mystického) tela Kristovho. Aj našou povinnosťou je svojou apoštolskou prácou zúčastniť sa na boji o nápravu terajších smutných pomerov. Nesmieme so založenými rukami hľadieť na boj, ktorý Cirkev vedie proti mocnostiam temnosti a proti nepriateľom viery Kristovej v každej krajine za víťazstvo Kristovho kríža. Dvanásteho februára t. r. vo večerných hodinách rozozvučia sa radostne a slávnostne kovové srdcia zvonov v celej nitrianskej diecéze, aby oznámily katolíkom, že ich milovaný arcipastier J. E. Dr, Karol Kmeťko dožíva sa v plnej sviežosti telesnej i duševnej 25. výročia svojej vysviacky za nitrianskeho biskupa.13. február 1921 zostane významným medzníkom nielen v dejinách nitrianskej diecézy, ale aj v cirkevných a národných dejinách Slovenska, lebo v tento deň boli vysvätení v staroslávnej Nitre v kostole piaristov prví traja slovenskí biskupi, krv z našej krvi, kosť z našej kosti, aby boli duchovnými vodcami slovenských katolíkov po dosiahnutí národnej a politickej slobody. Nádherné a veľkolepé slávnosti posviacky týchto biskupov v Metodovej Nitre nezmazateľne sa vryly do sŕdc katolíckych Slovákov.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

129

Rok vydania

1946

Vydavateľ