Biblická komisia pri SSV: Písmo sväté Starého zákona – zväzok 3

Kniha nie je jednoliata. Popri krátkych, zväčša dvojveršových prísloviach sú dlhšie podobenstvá, vývody a state, v ktorých básnik chváli múdrosť. Najväčšia časť týchto prísloví je venovaná rozmanitým vzťahom, vzťahu ludí k Bohu, k blížnym, vzťahu predstavených k podriadeným, muža k žene, detí k rodičom a naopak, a vzťahu priateľov a nepriatelov. Pôvodca ich čerpá z každodennej skúsenosti osobnej i všeobecnej.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF

 

Katalógové číslo: 1049527 Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

1199, 1 s.

Rok vydania

1969

Vydavateľ