Apoštolka kňazskej soboty

Poznáš už kňazskú sobotu? Je to niečo veľmi jednoduchého a ľahkého, veľkého a vznešeného. Pozostáva v tom, že obetuješ Božskému Veľkňazovi prostredníctvom Panny Márie, Kráľovnej apoštolov, sobotu po prvom piatku v mesiaci, zasvätenom Božskému Srdcu Ježišovmu, t. j. všetky svoje dobré skutky, sv. omšu, sv. prijímanie, práce, radosti, utrpenia a obete za posvätenie všetkých kňazov a čakateľov kňazstva na celom svete. Koľko požehnania priniesol už tento veľký a časový apoštolát v krátkom čase svojho trvania, koľko radosti prežilo už toto hnutie! Trikrát sa mu dostalo zvláštneho požehnania sv. Otca, vyše 200 biskupov ho odporučilo nadšenými pastierskymi listami, v ktorých sa hovorí, že kňazská sobota je dielo Prozreteľnosti Božej a jednou z najväčších milostí pre našu dobu. K najkrajšiemu, čo dosiaľ toto hnutie zažilo, patrí akiste životná obeta 13-ročnej Berty Baumannovej. Túto kvetinku — obetu utrhol si večný Veľkňaz podľa jej vrúcneho želania na jej prvú kňazskú sobotu, ktorú slávila na Hromnice roku 1935. Život tohto dieťaťa, miláčika Božieho, o ktorom vám budeme vyprávať, bol navonok celkom nepatrný, skromný a skrytý, ale tajil v sebe veľké bohatstvo, áno hrdinstvo.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Kategórie:

Ďalšie informácie

Jazyk

Počet strán

32 s.

Rok vydania

1942

Vydavateľ