logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Knihy na stiahnutie


Výpis knihy


Číslo záznamu : 1042729
Číslo nár. bibl. : SKSNBA19451955-002664
Typ položky : Monografia
Typ zodpovednosti : Autor
Zodpovednosť : sv. Bonaventúra
Názov : Putovanie mysle k Bohu
Podnadpis : Itinerarium mentis in Deum
Jazyk : slovensky
Počet strán : 151
Veľkosť : V. 12°
Popis : DZ
Vydavateľ : Spolok sv. Vojtecha
Kód vydavateľa : ssv1950
Miesto vydania : Trnava
Tlač : Košice: Alžbeta
Rok : 1949
Edícia : Ad fontes
Číslo v edícii : 1
Odbor : duchovný život
Väzba/typ : viaz.
Náklad : 3 300 ks
Poznámka : HR 163.
Pôvodný jazyk : latinsky
Obsah : Ako sa Prozreteľnosť postarala o materiál, potrebný pre vývoj kresťanskej náuky, tak isto sa postarala aj o potrebné vedecké pracovné sily. Konzervatizmus sv. Bonaventúru a jeho školy dbal o to, aby neboli prenáhlene vylučené ešte vždy potrebné elementy augustínovsky orientovaného smeru; na druhej strane zasa rýchle bádanie a odvážnosť sv. Alberta Veľkého a prenikavý pohľad jeho žiaka. sv. Tomáša Aquinského dbali o to, aby sa z novej matérie využilo všetko, čo sa. využiť dá. Pre svoje úlohy boli všetci traja určení už svojimi osobnosťami. Obozretnosť Bonaventúrova, hlboká ,a poézie plná zbožnosť, pochopenie pre vnútorný pohľad a syntézu, postavily ho bez výhrady na stranu Platóna a Augustína; kým zasa empirické a špekulatívne bádania sv. Alberta a sv. Tomáša Aquinského priťahovali k Aristotelovi.
Źáner/forma : Stiahnutie knihy(časopisu)