logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZórád, Alexej

Iné mená:

Zórád Alexius, Zorad Elek

Tituly:

prosynodálny sudca

Životopisné dáta:

* 26. januára 1914, Milanovce, dnes Veľký Kýr, okr. Nové Zámky – † 4. januára 2000, Veľký Kýr

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol ordinovaný 26. júna 1938. Bol kaplánom vo Svodíne v okrese Nové Zámky, v r. 1939 v Marcelovej v okrese Komárno a stal sa profesorom náboženstva v Nových Zámkoch. V rokoch 1945-1957 spravoval farnosť Vinodol a v rokoch 1957-1960 farnosť Veľký Cetín v okrese Nitra. V rokoch 1960-1967 pôsobil v Kolárove v okrese Komárno a od r. 1967 v Kalnej nad Hronom v levickom okrese, pričom bol aj prosynodálnym sudcom a v r. 1973 aj asesorom. Na odpočinku žil v rodisku, kde aj zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 359;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-T-Z.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Svodín 1938 jún 26. 1939 - - Zórád, Alexej kaplán
Marcelová 1939 - - 1942 - - Zórád, Alexej kaplán
Nové Zámky 1942 - - 1945 - - Zórád, Alexej profesor náb.
Vinodol 1945 - - 1957 - - Zórád, Alexej farár
Veľký Cetín 1957 - - 1960 - - Zórád, Alexej farár
Kolárovo 1960 - - 1967 - - Zórád, Alexej farár
Kalná nad Hronom 1967 - - 1993 - - Zórád, Alexej farár