logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZimáni, Michal

Iné mená:

Zimányi

Životopisné dáta:

* 12. júna 1791, Kamienka, okr. Stará Ľubovňa – † 1. augusta 1842, Papín, okr. Humenné

Životopis:

Nižšie štúdiá absolvoval v Segedíne, teológiu v Temešvári a v Košiciach, kde ho po skončení štúdia 2. septembra 1814 vysvätil košický biskup A. Szabó za kňaza. V rokoch 1814 - 1817 bol kaplánom v Boldogkőváralja, v r. 1817 v Sabinove. V rokoch 1818 - 1827 bol administrátorom v Raslaviciach v bardejovskom okrese, od r. 1827 bol administrátorom v Papíne, pričom bol aj prísediacim súdnej tabule Šarišskej stolice, asi od r. 1835 farárom.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 237

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Boldogkőváralja(Maďarsko) 1814 - - 1817 - - Zimáni, Michal kaplán
Sabinov 1817 - - 1818 - - Zimáni, Michal kaplán
Raslavice 1818 - - 1827 - - Zimáni, Michal administrátor
Papín 1827 - - 1842 - - Zimáni, Michal administrátor
Zbudské Dlhé 1827 - - 1842 - - Zimáni, Michal excurrendo z Papína