logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZicho, Ján

Tituly:

Mgr., honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 15. mája 1949, Dolná Tížina, okr. Žilina – † 23. februára 2022, Belušské Slatiny, okr. Púchov, poch. v Hloži, okr. Púchov

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 17. júna 1972 vysvätený za kňaza. Primície slávil v rodisku 9. júla 1972. Na primičné obrázky si natlačil dvojaké mottá: "Aby všetci jedno boli (Jn 17, 21)" a "Som vďačný Kristu Ježišovi, že ma vybral do svojej služby (1 Tim 1, 12)". Bol kaplánom v rokoch 1972-1973 v Krásne nad Kysucou, v rokoch 1973-1976 v Bošáci a potom v Považskej Bystrici. V r. 1976 sa stal správcom farnosti Mojtín v púchovskom okrese, kde pôsobil do r. 1980. V rokoch 1980-1992 bol správcom farnosti v Beluši a v rokoch 1992–2003 v Tepličke nad Váhom. V rokoch 2003–2012 bol farárom novozriadenej farnosti Trnové pri Žiline, pričom mu bol v r. 2009 udelený titul honorárneho dekana. Od r. 2012 žil na odpočinku v Belušských Slatinách v púchovskom okrese, kde aj zomrel v 73. roku života a v 50. roku kňazstva.
Svätú omšu s pohrebnými obradmi celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis 28. februára 2022 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Hloži, miestnej časti farnosti Beluša. Pri tomto kostole kňaza aj pochovali.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 186; http://dcza.sk/sk/schematizmus/knazi
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 203;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220224027

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krásno nad Kysucou 1972 - - 1973 - - Zicho, Ján kaplán
Bošáca 1973 - - 1976 - - Zicho, Ján kaplán
Považská Bystrica 1976 - - 1976 - - Zicho, Ján kaplán
Mojtín 1976 - - 1980 - - Zicho, Ján správca farnosti
Beluša 1980 - - 1992 - - Zicho, Ján správca farnosti
Teplička nad Váhom 1992 - - 2003 - - Zicho, Ján správca farnosti
Trnové 2003 - - 2012 - - Zicho, Ján farár 2009 honor. dekan
Belušské Slatiny 2012 - - +2022 - - Zicho, Ján dôchodok