logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZibrin, František

Životopisné dáta:

* 9. januára 1940, Bacúch, okr. Brezno – † 18. mája 1998, Rabča, okr. Námestovo

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol 23. júna 1963 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Trstenej. V rokoch 1966-1967 bol administrátorom v Liesku v okrese Tvrdošín. Od roku 1967 pôsobil v Rabči v okrese Námestovo. Jeho zásluhou sa postavil kostol v Oravskej Polhore. Bol opravdivým otcom farnosti. Je pochovaný medzi svojimi farníkmi.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 245; farnosttrstena.sk/sample-page/;
www.liesek.eu.sk › Farnosť;
http://www.oravskapolhora.sk/images/DOKUMENTY/13_Kronika_obce/ROKY%201989%20-%201998.pdf

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trstená 1963 júl - 1965 nov. - Zibrin, František kaplán
Liesek 1965 - - 1967 - - Zibrin, František správca farnosti
Rabča 1967 - - - - - Zibrin, František správca farnosti