logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZermegh, Georgius

Životopisné dáta:

* 1793

Životopis:

Zermegh, Georgius bol kňazom Nitrianskej diecézy, narodil sa v roku 1793 ,v roku 1816 bol vysvätený. a v roku 1836 bol farárom vo farnosti Pružina .
11. septembra 1826 bol menovaný za farára do Pružiny, narodený v Hoscinej r. 1793 – ako uvádza kanonická vizitácia z r. 1830, ktorú vykonal nitriansky biskup Jozef Vurum – „žije 37. – rok, je strednej sily. Gymnázium skončil v Trenčíne s vynikajúcim prospechom, za bohoslovca bol prijatý r. 1809 a roku 1816 bol vysvätený za kňaza. Nastúpil ako kaplán do Čadce, kde pôsobil šesť rokov a jeden mesiac. Potom bol kaplánom v Konskej, kde pôsobil štyri roky a tri mesiace. Potom nastúpil ako farár do Pružiny. Okrem slovenčiny a latinčiny inú reč neovláda. Kňazské rúcho nosí stále, každý deň sa modlí breviár, ku spovedaniu chodí štyri razy do roka, farárske povinnosti si plní dostatočne. Knihy, ktoré si pri svojej chudobe zadovážil, sú uvedené v dokumente č. 10.“

Pramene:

Schem. Nitr. diec. r. 1836

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pružina 1826 sept. 11. 1838 - - Zermegh, Georgius farár
Zliechov 1838 - - 1864 - - Zermegh, Georgius farár