logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZávodský, Jozef (1870-1940)

Iné mená:

Závodský Josephus

Tituly:

trpiteľ za vieru, národný a kultúrny pracovník

Životopisné dáta:

* 10. marca 1870, Senica – † 15. februára 1940, Marianka, okr. Malacky

Životopis:

Pochádzal z početnej roľníckej rodiny. Študoval na gymnáziách v Skalici a v Ostrihome, štúdium bohoslovia absolvoval v ostrihomskom seminári, 10. marca 1895 ho vysvätili za kňaza.
Ako kaplán účinkoval najprv v Starej Turej, od r. 1896 v Senici, potom v Dolnej Krupej. Od r. 1898 bol administrátorom farnosti v Cerovej-Lieskovom, neskôr kaplánom v Marianke, v r. 1900 v Stupave, od r. 1901 administrátorom a od r. 1911 farárom v Marianke.
V septembri 1914 ho vyšetrovali za protivojnovú agitáciu - okrem iného za to, že presviedčal rukujúcich vojakov, aby nestrieľali na Srbov a Rusov. V októbri 1914 ho odsúdili na dva roky väzenia za výrok: „Som Slovák a za cieľ som si vytýčil vyslobodenie slovenského národa spod maďarského jarma.“ Väznili ho v Bratislave a Szombathelyi. Po prepustení z väzenia bol v rokoch 1916-1919 farárom v Banskej Hodruši, v rokoch 1919-1930 v Senici. Úspešnú pastoračnú a národnokultúrnu činnosť na senickej fare musel prerušiť pre ťažkú chorobu; od r. 1930 žil na penzii v Marianke.
Ako národu oddaný kňaz vo voľbách 1896 a 1906 podporoval slovenských kandidátov. Maďarská vrchnosť ho prenasledovala najmä za prácu medzi mládežou a za propagáciu slovenskej tlače. Po r. 1919 založil v Senici Katolícky kruh, nacvičoval divadelné hry a zborový spev, upravoval ľudové piesne. Ako predseda spoločnosti Katolíckeho domu v Senici sa usiloval splatiť dlh za kultúrny dom, najmä použitím prostriedkov získaných z divadelných predstavení; pre nepriaznivé hospodárske pomery sa mu to nepodarilo. Na jeho pohrebe boli dvaja biskupi, Jozef Čársky a ThDr. Michal Buzalka, a to v tuhej zime na saniach.
Písal vieroučné články do časopisu Posol (1900), bol členom výboru Spolku sv. Vojtecha. Jeho pôsobenie pripomína náhrobník s reliéfnym portrétom medzi dvoma kaplnkami Krížovej cesty v Marianke (1941) a pamätná tabuľa na budove rímskokatolíckej fary v Senici (1947).

Pramene:

Lukáčik, J.: Jozef Závodský. Senica 1947; Senica. Bratislava 1974, s. 136-138; Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994; Čík, Stanislav Xaver, OSPPE: Marianka, pútnické miesto. Ars Stigmy Bratislava 1991, s. 15-16.20-21.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stará Turá 1895 - - 1896 - - Závodský, Jozef (1870-1940) kaplán
Senica 1896 po - 1898 - - Závodský, Jozef (1870-1940) kaplán
Dolná Krupá 1896 po - 1898 - - Závodský, Jozef (1870-1940) kaplán
Cerová 1898 - - 1898 - - Závodský, Jozef (1870-1940) administrátor
Marianka 1898 po - 1900 - - Závodský, Jozef (1870-1940) kaplán
Stupava 1901 - - 1911 - - Závodský, Jozef (1870-1940) kaplán
Marianka 1911 - - 1916 - - Závodský, Jozef (1870-1940) farár
Banská Hodruša 1916 - - 1919 - - Závodský, Jozef (1870-1940) farár
Senica 1919 - - 1931 - - Závodský, Jozef (1870-1940) farár