logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZaujec, Milan

Životopisné dáta:

* 1. novembra 1957 Nitra –

Životopis:

Narodil sa 1. novembra 1957 v Nitre. Vysvätený za kňaza bol 13. júna 1982. Ako kaplán pôsobil v Bošáci, Trenčíne, v Považskej Bystrici a v Pruskom. Administrátorom bol v Novej Vsi nad Váhom, v Ochodnici, v Kovarciach. Od roku 2002 bol správcovm farnosti v Nitrianskych Sučanoch.Od 1. júla 2009 je ustanovený za farára vo farnosti Prašice.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 202.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bošáca 1982 - - 1982 po - Zaujec, Milan kaplán
Trenčín 1982 po - 1983 - - Zaujec, Milan kaplán
1983 - - 1985 - - Zaujec, Milan zákl. voj. sl.
Považská Bystrica 1985 - - 1986 - - Zaujec, Milan kaplán
Ochodnica 1990 - - 1996 - - Zaujec, Milan správca farnosti
Kovarce 1996 - - 2002 - - Zaujec, Milan správca farnosti
Nitrianske Sučany 2002 - - 2009 - - Zaujec, Milan správca farnosti
Prašice 2009 - - 2016 - - Zaujec, Milan farár
Vinodol 2016 - - - - Zaujec, Milan farár