logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZaborovszky, Vojtech

Životopisné dáta:

* 17. decembra 1867, Jurkova Voľa, okr. Vranov nad Topľou – † 11. februára 1937, Košice - Kalvária

Životopis:

Po skočení teologických štúdií bol 29. júna 1891 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Veľkom Šariši v prešovskom okrese, dočasným administrátorom farnosti Košice - Poľov, v r. 1894 kaplánom v Trhovišti v michalovskom okrese a jeden rok dočasným administrátorom farnosti Ľubiša v okrese Humenné, kaplánom v Zborove v bardejovskom okrese, Sabinove a v Prešove. Od r. 1902 bol farárom v Prešove, zároveň aj vicedekanom, v r. 1905 bol menovaný za prepošta konventu Panny Márie de Liptov, v r. 1908 sa stal aj člen komisie správcovstva fondu vyslúžilých kňazov, v r. 1914 farárom konzultorom, pápežským prelátom a emeritným dekanom, v r. 1918 biskupským generálnym vikárom a tribunálnym sudcom.
Je pochovaný na košickej Kalvárii.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 233

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Šariš 1891 - - 1891 po - Zaborovszky, Vojtech kaplán
Košice - Poľov 1891 po - 1894 - - Zaborovszky, Vojtech administrátor
Trhovište 1894 - - 1894-1895 - - Zaborovszky, Vojtech kaplán
Ľubiša 1894 - - 1895 - - Zaborovszky, Vojtech administrátor
Zborov 1895 po - 1895 po - Zaborovszky, Vojtech kaplán
Sabinov 1895 po - 1895 po - Zaborovszky, Vojtech kaplán
Prešov 1895 po - 1902 - - Zaborovszky, Vojtech kaplán
Prešov 1902 - - - - - Zaborovszky, Vojtech farár