logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovWohland, Ignác

Tituly:

Mons., honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 11. júla 1860, Handlová, okr. Prievidza – † 30. júla 1955, Chynorany

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre bol v r. 1883 v Nitre vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Oščadnici, v rokoch 1884-1885 v Kovarciach. Od r. 1886 bol katechétom v Oponiciach. V r. 1888 zložil prosynodálne skúšky. V r. 1889 bol kaplánom v Nemšovej a v Trenčianskej Teplej. V rokoch 1890-1891 bol farárom v Nitrianskom Rudne, v rokoch 1892-1903 v Oponiciach. Vtedy bol od r. 1898 aj tajomníkom dištriktu. Od 5. mája 1903 pôsobil v Chynoranoch. Od r. 1910 bol školským inšpektorom, od r. 1913 vicearchidiakonom dištriktu. V r. 1933 bol menovaný za čestného kanonika, v r. 1948 za pápežského preláta.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis 1913, Nitra 1912, s. 160; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 175; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 162; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 179.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oščadnica 1883 - - 1884 - - Wohland, Ignác kaplán
Kovarce 1884 - - 1886 - - Wohland, Ignác kaplán
Oponice 1886 - - 1889 - - Wohland, Ignác katecheta
Nemšová 1889 - - 1889 - - Wohland, Ignác kaplán
Trenčianska Teplá 1889 - - 1890 - - Wohland, Ignác kaplán
Nitrianske Rudno 1890 - - 1892 - - Wohland, Ignác farár
Oponice 1892 - - 1903 - - Wohland, Ignác farár
Chynorany 1903 máj 5. +1955 júl 30. Wohland, Ignác farár