logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovVítnický, Imrich

Iné mená:

Vitniczky, Emericus

Životopisné dáta:

18. st.

Životopis:

Vitniczky, Emericus - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Trenčianske Mitice, Predmier, Varín, pred rokom 1836.


Pramene:

Schem. Nitr. diecéze z r. 1836, http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 8.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trenčianske Mitice 1722 - - 1723 - - Vítnický, Imrich farár
Predmier 1723 - - 1726 - - Vítnický, Imrich farár
Varín 1726 - - 1741 - - Vítnický, Imrich farár