logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Venger, Ján

Iné mená:

Venger Joannes

Tituly:

honorárny dekan, archipresbyter

Životopisné dáta:

* 16. decembra 1914, Černík, okr. Nové Zámky – † 1. marca 1987, Zeleneč, okr. Trnava

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol ordinovaný 15. júna 1941. Bol kaplánom v Prašiciach a v Jacovciach v okrese Topoľčany, v r. 1943 v Stupave v okrese Malacky a v Mojmírovciach, dnešnej časti Nitry, kde sa stal aj administrátorom. V r. 1944 bol kaplánom v Chtelnici v piešťanskom okrese a v Tesároch nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce, kde sa stal aj administrátorom. Od r. 1946 pôsobil v Zelenči v trnavskom okrese, najprv ako administrátor, od r. 1949 ako farár. V r. 1973 mu bol udelený titul čestného dekana, v r. 1978 sa stal archipresbyterom.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 358;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-T-Z.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prašice 1941 jún 15. 1942 - - Venger, Ján kaplán
Jacovce 1942 - - 1943 - - Venger, Ján kaplán
Stupava 1943 - - 1943 po - Venger, Ján kaplán
Mojmírovce 1943 po - 1943 po - Venger, Ján kaplán
Mojmírovce 1943 - - 1944 - - Venger, Ján administrátor
Chtelnica 1944 - - 1945 - - Venger, Ján kaplán
Tesárske Mlyňany 1944 - - 1945 - - Venger, Ján administrátor
Zeleneč 1946 - - 1980 dec. 31. Venger, Ján farár 1973 č. dekan, 1978 archipresbyter