logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovVégh, Imrich (1945-2022)

Tituly:

Ing., trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 1. januára 1945, Bratislava – † 29. januára 2022, Pezinok, poch. bude v Bratislave

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol ordinovaný 23. júna 1968 za kňaza. Na primičné obrázky si dal motto z Jánovho evanjelia "Ja som Cesta, Pravda a Život" (Jn 14. 6). Bol kaplánom v Tvrdošovciach v okrese Nové Zámky, v rokoch 1969-1971 v Šamoríne v okrese Dunajská Streda, v r. 1971 v bratislavskom Kostole sv. Alžbety. V r. 1972 ho uväznili a potom nedostal súhlas k pastorácii, tak študoval diaľkovo na vysokej škole a stal sa inžinierom. Do pastorácie sa dostal až v r. 1986 ako kaplán v Piešťanoch, v r. 1987 v Topoľčanoch, v r. 1988 v Senci. V rokoch 1988-1992 spravoval farnosť Plavecký Peter v senickom okrese, v rokoch 1992-1995 bol farárom v Zohore v okrese Malacky. Od 1. júla 1995 do 30. septembra 2001 pôsobil v Bratislave-Čunove, od 1. októbra 2001 do 30. augusta 2007 vo Viničnom v okrese Pezinok. Od 31. augusta 2007 žil na odpočinku, pričom ešte od 16. októbra 2007 vypomáhal v Pezinku. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal od 14. februára 2008 Bratislavskej arcidiecéze.
Pohrebná svätá omša bude v piatok 4. februára 2022 o 10:00 v Kostole nanebovzatia Panny Márie (Bratislava - Blumentál). Po svätej omši budú o 12:00 nasledovať obrady pochovania na cintoríne Slávičie údolie v Bratislave.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 358;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-T-Z.htm; http://schematizmus.abu-bratislava.sk//knaz-155-sk;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220129003;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220201023

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tvrdošovce 1968 jún 23. 1969 - - Végh, Imrich (1945-2022) kaplán
Šamorín 1969 - - 1971 - - Végh, Imrich (1945-2022) kaplán
Bratislava - Svätej Alžbety 1971 - - 1972 - - Végh, Imrich (1945-2022) kaplán
1972 - - 1986 - - Végh, Imrich (1945-2022) mimo pastorácie
Piešťany 1986 - - 1987 - - Végh, Imrich (1945-2022) kaplán
Topoľčany 1987 - - 1988 - - Végh, Imrich (1945-2022) kaplán
Senec 1988 - - 1988 - - Végh, Imrich (1945-2022) kaplán
Plavecký Peter 1988 - - 1992 - - Végh, Imrich (1945-2022) správca farnosti
Zohor 1992 - - 1995 jún 30. Végh, Imrich (1945-2022) farár
Bratislava - Čunovo 1995 júl 1. 2001 sept. 30. Végh, Imrich (1945-2022) farár
Viničné 2001 okt. 1. 2007 aug. 30. Végh, Imrich (1945-2022) farár