logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovVavrinec (Martin, 1536)

Iné mená:

Laurentius.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V rokoch 1556 až 1559 bol farárom v Turčianskom Svätom Martine. Nesprávne sa o ňom hovorilo, že je luterán. V r. 1559 vizitátor zaznačil o ňom, že má manželku.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Martin 1536 a 1559 - sp. - Vavrinec (Martin, 1536) farár