logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovVanyo, Ernest

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 26. apríla 1916, Čečejovce, okr. Košice-okolie – † 24. septembra 1996, Čečejovce

Životopis:

Kňazskú vysviacku prijal 14. júna 1942 v Košiciach, potom bol kaplánom vo Forró, od r. 1943 vojenským kaplánom. V r. 1945 sa stal duchovným správcom nemocnice v Košiciach, v r. 1946 kaplánom v tamojšom Dóme sv. Alžbety. V r. 1950 ho nespravodlivo odsúdili a väznili do r. 1959. Potom pôsobil ako kaplán vo farnosti Košice-Juh. Od r. 1960 bol farárom vo Vechci, od r. 1973 vo Veľkých Trakanoch.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 108; Mikloško, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Bratislava 1991, s. 174; Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s. 154; Schematizmus Košickej arcidiecézy 1998. Košice 1998, s. 140; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. Košice 2006, s. 222.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Forró 1942 - - 1945 - - Vanyo, Ernest kaplán 1943 zákl.voj.sl.
nemocnice Košice 1945 - - 1946 - - Vanyo, Ernest duch.
Košice-katedrála 1946 - - 1950 - - Vanyo, Ernest kaplán
1950 - - 1959 - - Vanyo, Ernest mimo pastorácie
Košice-juh 1959 - - 1960 - - Vanyo, Ernest kaplán
Vechec 1960 - - 1973 - - Vanyo, Ernest správca farnosti
Veľké Trakany 1973 - - - - - Vanyo, Ernest správca farnosti