logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovValovič, Michal

Iné mená:

Valovics Michael. Valovič Michal

Životopisné dáta:

† 1778, Nová Baňa, okr. Žarnovica

Životopis:

26. septembra 1733 bol ustanovený za farára v Dolnom Ďure v levickom okrese. Nato 12. októbra 1737 v Novej Bani, kde bol vicediakonom svätokrížskeho dištriktu. Pravý apoštol, ktorého horlivosťou tu vtedy protestantizmus načisto vymizol. Kvôli mnohonásobným duchovným prácam dostal po svojom boku v r. 1777 kaplána. Už vtedy Už vtedy bol inkardinovaný do novozriadenej banskobystrickej diecézy. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Ďur 1733 sept. 26. 1737 nov. - Valovič, Michal farár
Nová Baňa 1737 okt. 12. 1778 - - Valovič, Michal farár