logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovValko, Jozef (1913-1993)

Iné mená:

Válko

Tituly:

asesor, čestný kanonik, Mons., trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 27. decembra 1913, Horné Opatovce, okr. Žiar nad Hronom – † 23. augusta 1993, Kláštor pod Znievom

Životopis:

Pochádzal z dnes už zaniknutej dediny. Po ukončení štúdia teológie v Biskupskom seminári v Banskej Bystrici bol 5. februára 1939 vysvätený za kňaza. Jeden rok bol kaplánom v Martine, potom nastúpil na základnú vojenskú službu, po návrate bol opäť v Martine. Bol aj členom Kolakovičovej Rodiny, používal krycie meno Hilarius. V r. 1952 sa stal správcom farnosti Nová Lehota, no preložili ho do Kľačna, odkiaľ ho uväznili za cirkevnú angažovanosť. Celkovo bol väznený šesť rokov, potom bol mimo pastorácie. Až v. 1967 sa stal kaplánom v Brezne, v rokoch 1968-1969 bol riaditeľ Biskupského úradu v Banskej Bystrici. Od r. 1970 pôsobil v Kláštore pod Znievom, kde zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 50; internetové zdroje
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 80.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Martin 1939 - - 1952 - - Valko, Jozef (1913-1993) kaplán zákl. voj. sl.
Kľačno 1952 po - 1954 - - Valko, Jozef (1913-1993) správca farnosti
Nová Lehota 1952 - - 1952 - - Valko, Jozef (1913-1993) správca farnosti
1954 - - 1967 - - Valko, Jozef (1913-1993) mimo pastorácie uväznený, 1960 vo výrobe
Brezno 1967 - - 1968 - - Valko, Jozef (1913-1993) kaplán
Banská Bystrica 1968 - - 1970 - - Valko, Jozef (1913-1993) riad. BÚ
Kláštor pod Znievom 1970 - - +1993 aug. 23. Valko, Jozef (1913-1993) správca farnosti asesor, 1989 čestný kanonik, 1991 Mons.