logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovUrbanovský, Ján (1761-1813)

Iné mená:

Urbanovszky Joannes, Franciscus.

Tituly:

bernolákovec

Životopisné dáta:

* 12. apríla 1761 Bytča-Beňov – † 10. októbra 1813, Zbehy, okr. Nitra

Životopis:

Narodil v šľachtickej rodine. Po absolvovaní gymnázia v Žiline študoval teológiu v Generálnom seminári v Bratislave. Za kňaza ho vysvätili v r. 1787. Od r. 1788 bol kaplánom v Balážskych Ďarmotách, od r. 1792 v Budíne vo Farnosti sv. Anny. Dňa 24. septembra 1794 ho vymenovali za farára v Hornom Trhovišti. Od r. 1807 pôsobil ako špirituál Seminára sv. Štefana v Trnave a profesor na arcibiskupskom lýceu v Trnave, od 26. júna 1811 ako farár a dekan v Zbehoch. Bol podporovateľom bernolákovcov a bernolákovským kazateľom.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 1004; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text., Beňovský, Karel, Prehľad ..., 2019;

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Trhovište 1794 sept. 24. 1806 - - Urbanovský, Ján (1761-1813) farár
Zbehy 1811 jún 26. +1813 okt. 10. Urbanovský, Ján (1761-1813) farár