logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovUrban, Jozef

Životopisné dáta:

* 24. augusta 1935, Opatovská Nová Ves, okr. Veľký Krtíš

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol ordinovaný 23. júna 1963. Bol kaplánom v Lučenci, v r. 1964 v Rožňave a v Divíne v rožňavskom okrese, v rokoch 1966-1968 v Hodejove. V r. 1968 sa stal správcom farnosti Čoltovo v rožňavskom okrese, v rokoch 1969-1971 v Petrovciach v okrese Rimavská Sobota, v rokoch 1971-1975 v Dubovci, v rokoch 1975-1977 vo Vrbovke v okrese Veľký Krtíš. Potom dvadsať rokov pôsobil v Želovciach v okrese Veľký Krtíš, od 15. septembra 1997 do 4. mája v Hrkovciach v levickom okrese. Od 5. mája 2003 pôsobí v Ipeľskom Predmostí v okrese Veľký Krtíš.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 197;
http://mariasoft.sk/knazi/series1.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lučenec 1963 jún 23. 1964 - - Urban, Jozef kaplán
Rožňava 1964 - - 1965 - - Urban, Jozef kaplán
Divín 1965 - - 1966 - - Urban, Jozef kaplán
Hodejov 1966 - - 1968 - - Urban, Jozef kaplán
Čoltovo 1968 - - 1969 - - Urban, Jozef správca farnosti
Petrovce 1969 - - 1971 - - Urban, Jozef správca farnosti
Dubovec 1971 - - 1975 - - Urban, Jozef správca farnosti
Vrbovka 1975 - - 1997 ? - Urban, Jozef správca farnosti
Želovce 1977 - - 1997 sept. 15. Urban, Jozef excurrendo z Vrbovky
Hrkovce 1997 sept. 15. 2003 máj 5. Urban, Jozef správca farnosti
Ipeľské Predmostie 2003 máj 5. - - - Urban, Jozef správca farnosti