logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTvrdý, Juraj

Tituly:

titulárny opát, archidiakon, národovec, publicista, mecén

Životopisné dáta:

* 5. júla 1780, Žilina – † 23. novembra 1865, Nitra

Životopis:

Po absolvovaní základných škôl vo svojom rodisku študoval od r. 1797 teológiu v biskupskom kňazskom seminári v Nitre. Za kňaza ho vysvätili v r. 1803.
Už od r. 1802 bol biskupským ceremoniárom, v r. 1804 sa stal vikariátnym tajomníkom biskupstva v Nitre a keď nitrianskeho sídelného biskupa Franza Xavera Fuchsa vymenovali za jágerského arcibiskupa, pôsobil krátko i v Jágri. Od roku 1805 bol zástupcom rektora kňazského seminára. V r. 1806 bol kaplánom u svojho brata Daniela, ktorý bol farárom v Drietome, v tom istom roku farárom vo Visolajach, od r. 1808 farárom v Púchove, od r. 1815 vicearchidiakonom a od r. 1827 prísediacim nitrianskej biskupskej stolice. Od r.1832 pôsobil v Nitre vo vysokých cirkevných funkciách - bol kanonikom-lektorom, rektorom biskupského kňazského seminára, riaditeľom ústavu pre vyslúžilých farárov a deficientov. Stal sa čestným hradňanským opátom (1835), trenčianskym archidiakonom (1840), synodálnym examinátorom, kustódom hlavného nitrianskeho chrámu (1844). Bol aj opátom Panny Márie z Jásztu. Po požiari žilinského farského kostola r. 1846 venoval na obnovu 500 zlatých. V roku 1847 sa stal kanonikom-lektorom.
V Nitre ho národnobuditeľskou činnosťou ovplyvnili tamojší bernolákovci. Pokračoval v ich aktivitách, najmä pri formovaní mladej generácie uvedomelého slovenského duchovenstva. Organizoval a finančne podporoval slovenský cirkevný a kultúrno-spoločenský život. Zaslúžil sa o založenie Matice slovenskej i Spolku svätého Vojtecha. Prispieval na rozvoj základných a stredných škôl. Pomáhal chudobným študentom. Najviac finančných prostriedkov venoval na zveľadenie katolíckej Cirkvi. Založil viacero základín. Nezabúdal pritom ani na svoje rodné mesto.
Napísal príležitostnú nábožensko-moralistickú príručku pre mladých kňazov.
Spolok svätého Vojtecha umiestil 3. augusta 1930 na jeho počesť pamätnú tabuľu na fasádu Katolíckeho domu v Žiline. Jedna zo žilinských ulíc nesie jeho meno.

Pramene:

Žilina - dejiny a prítomnosť. Žilina - Martin 1975, s. 228; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Visolaje 1806 - - 1808 - - Tvrdý, Juraj farár
Púchov 1808 - - 1832 - - Tvrdý, Juraj farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945968Tvrdý, JurajMedulla doctrinae christiano-catholicae in metrum1856

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
44129Katolícke noviny185537Jur Twrdý Jadro Katolického učenia
44174Katolícke noviny185539Jur Tvrdý Jadro Katolíckeho učenia
49814Katolícke noviny185624JURA TVRDÝ Odpoveď