logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTurčáni, František

Iné mená:

Turcsányi z Turca a Kršťanovej Vsi

Životopisné dáta:

* 30. októbra 1775, Veličná, okr. Dolný Kubín – † 27. decembra 1857, Košice, poch. Košice - Kalvária

Životopis:

Pochádzal z Oravy. Študoval v Jágri, pričom bol od 1. novembra 1796 katechétom v Jágri. Za kňaza ho vysvätil 1. júla 1798 v Budíne Mikuláš Konde, sufragán Ostrihomskej arcidiecézy. Bol kaplánom v Bodony a v Jágri, v rokoch 1800-1804 archivárom a sekretárom v Jágri. Po rozdelení diecéz 19. novembra 1804 sa stal biskupským sekretárom košického biskupa A. Szabóa. V rokoch 1809 - 1824 bol farárom v Tállya, členom konzistória, dekanom dištriktu Insulanus, riaditeľom mestskej školy. Bol tiež prísediacim súdnej tabule Zemplínskej stolice. V rokoch 1823 - 1857 bol riadnym kanonikom, pričom bol v rokoch 1823 - 1825 kanonikom - katedrálnym archidiakon. V rokoch 1824 - 1833 bol rektorom kňazského seminára, prefektom domu vyslúžených a chorých kňazov, v r. 1825 sa stal kanonikom - kustódom, 29. mája 1832 bol vymenovaný za titulárneho opáta de Császár, v r. 1832 sa stal kanonikom - lektorom, komisárom Kráľovskej akadémie v záležitostiach náboženstva a mravov, od 26. novembra 1850 bol kanonikom - veľprepoštom. V r. 1855 bol vyznamenaný rytierskym Radom cisára Leopolda. Je pochovaný na košickej kalvárii.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 219

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jáger 1796 nov. 1. 1798 - - Turčáni, František katechéta
Bodony 1798 - - 1798 - - Turčáni, František kaplán
Jáger 1798 - - 1800 - - Turčáni, František kaplán
Jáger 1800 - - 19.11.1804 - - Turčáni, František sekretár
Košice 1804 nov. 19. 24.2.1809 - - Turčáni, František biskupský sekretár
Tállya(Maďarsko) 1809 febr. 24. 1824 - - Turčáni, František farár
kňazského seminára 1824 - - 1833 - - Turčáni, František rektor