logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTrsztyánszky, Ladislav

Iné mená:

Trsztyánszky Ladislaus. Trsztánszky Ladislav. Trsťánsky Ladislav.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Teológiu ukončil v r. 1763 v generálnom seminári po druhom ročníku. 17. mája toho roka bol poslaný za kaplána do Udvarnok. 9. septembra rovnako v tom roku sa stal domácim kaplánom u baróna Vavrinca de Réva. 14. novembra 1764 sa stal kaplánom v Znievskom Podhradí. V tom roku prijal administratúru v Slovenskom Pravne. 13. mája 1765 bol poslaný za kaplána do Krušoviec. Ale už 26. júna toho roka bol ustanovený za farára v Sľažanoch. V r. 1776 prešiel do Nitrianskej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 996-997; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenské Pravno 1764 - - 1765 máj 13. Trsztyánszky, Ladislav farár
Sľažany 1765 jún 26. 1773 - - Trsztyánszky, Ladislav farár
Veľký Klíž 1773 - - 1783 - - Trsztyánszky, Ladislav farár