logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTörök, Jozef

Iné mená:

Török Josephus.

Tituly:

opát, pápežský prelát, básnik

Životopisné dáta:

* okolo 1744 – † 15. mája 1824, Ožďany, okr. Rimavská Sobota

Životopis:

Teológiu študoval ako chovanec Seminára sv. Štefana v Ostrihome, kde ho v r. 1771 vysvätili za kňaza. Pastoráciu začal ako kaplán v Boľkovciach, v rokoch 1771-1774 pôsobil v Rimavskej Sobote. V rokoch 1774-1777 bol farárom v Hodejove, v rokoch 1777-1808 opäť v Rimavskej Sobote. V r. 1808 ho vymenovali za opáta, neskôr za pápežského preláta. Počas pastorácie sa stal presbyterom Rožňavskej diecézy a prísediacim súdnych tabúľ viacerých stolíc.
Bol autorom príležitostných kázní, prejavov a niekoľkých rečí, v ktorých oslavoval cirkevných hodnostárov i svetské osobnosti.

Pramene:

Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 106; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 529-530; Némethy, L.: Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis. Ostrihom 1894, s. 994.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hodejov 1774 - - 1777 - - Török, Jozef farár
Rimavská Sobota 1776 - - 1808 - - Török, Jozef farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945896Török, JozefFrancisco Kohári comiti Honthensi1793
945897Török, JozefSerenissimo archiduci Carolo, Gallorum domitori1796
945898Török, JozefBonaparte heroicus Galliae civis... 1797
945899Török, JozefFrancisci Szányi, episcopi Rosnaviensis inauguratio...1802
945900Török, JozefEpithalamium invicto Galliae caesari Napoleoni... 1810
1042858Török, JozefIll. ac Rev. Dno Georgio Karaba... 1813
945901Török, JozefEucharisticon Francisco Austriacorum, Alexandro Russorum caesaribus...1815
945902Török, JozefPlausus in solenni Ill. ac Rev. Ladislai e comitibus Eszterházy de Galantha1815
945903Török, JozefIll. Ac Rev. Dno Antonio Makay de Eadaem et Gelej1819