logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTopolčány, Juraj

Iné mená:

Tapolcsányi Georgius.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

Vysvätený za kňaza bol v Bratislave. V roku 1559 sa objavuje ako farár vo farnosti Ardanovce. Vizitátor Michal Szegedi v roku 1560 píše, že svoju farnosť spravuje veľmi dobre, čo sa týka majetku aj vysluhovania sviatosti. (In Omnibus laudatur).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 979-980

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ardanovce 1559 sp. - - - - Topolčány, Juraj farár