logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTondra, František

Tituly:

biskup, teológ, publicista

Životopisné dáta:

* 4. júna 1936, Spišské Vlachy, okr. Spišská Nová Ves – † 3. mája 2012, Košice, poch. v Spišskej Kapitule

Životopis:

Narodil sa ako štvrté z desiatich detí v rodine tesára. Základné vzdelanie nadobudol v rodisku. Potom študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi, kde v r. 1954 zmaturoval. Napriek túžbe po kňazstve nemohol vzhľadom na existujúce politické pomery hneď študovať teológiu. Svojho úmyslu sa nevzdal. Nastúpil na Vysokú školu pedagogickú a v r. 1957 sa dostal na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 1. júla 1962.
Od r. 1962 pôsobil ako kaplán v Levoči. V r. 1963 ho vymenovali za správcu farnosti v Hnilci, v r. 1970 v Zázrivej. Popri náročnej pastoračnej práci dosiahol v r. 1978 doktorát na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Od 1. októbra 1978 tam začal pracovať ako asistent, v rokoch 1978-1983 prednášal morálnu teológiu a súčasne pôsobil ako výpomocný duchovný správca v Zázrivej. Po vymenovaní za správcu farnosti v Tvrdošíne v r. 1983 prestal prednášať na bohosloveckej fakulte. V r. 1987 sa stal správcom farnosti v Levoči, neskôr i okresným dekanom.
Dňa 26. júla 1989 ho pápež Ján Pavol II. po dohode s československou vládou vymenoval za spišského diecézneho biskupa, totiž od uväznenia biskupa J. Vojtaššáka r. 1950 nespravoval Spišskú diecézu sídelný biskup. V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule ho 9. septembra 1989 konsekroval za biskupa kardinál Jozef Tomko, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Dňa 29. septembra 1989 zložil predpísaný sľub vernosti ČSSR. Ako biskup mohol naplno rozvinúť svoju činnosť až po páde komunistického režimu v novembri 1989. Stal sa predsedom liturgickej komisie Spišského biskupstva. Zaslúžil sa o vybudovanie seminára a teologického inštitútu v Spišskej Kapitule, kde prednášal morálku a sociológiu. V r. 1992 bol predsedom Biskupskej konferencie ČSFR. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky ho 4. apríla 1993 zvolili za prvého predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Kvôli chorobe abdikoval 13. apríla 1994. Do tejto funkcie bol zvolený opäť 31. augusta 2000, 16. septembra 2003 a 3. októbra 2006. Predsedom KBS bol do 28. októbra 2009. V r. 1997 bol vymenovaný za univerzitného profesora. Bol predsedom Teologickej komisie KBS a predsedom subkomisie pre etiku. V januári 2003 (1. 1.) mu prezident Rudolf Schuster udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. V decembri 2007 (11. 12.) získal titul Dr. h. c. od Trnavskej univerzity. Dňa 4. augusta 2011 prijal Svätý Otec Benedikt XVI. jeho zrieknutie sa úradu spišského diecézneho biskupa a ustanovil ho za Apoštolského administrátora Spišskej diecézy. Od 10. septembra 2011 bol na dôchodku. Od začiatku apríla 2012 bol hospitalizovaný vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, kde sa podrobil operácii na srdci a kde aj zomrel vo veku nedožitých 76 rokov.
Od 80tych rokov uverejňoval články v Katolíckych novinách a v Duchovnom pastierovi. Napísal viacero článkov o zodpovednosti, morálke a rodine v dnešnom svete. Osobitne v nich riešil aj problematiku homosexuality. Z jeho významnejších štúdií spomeňme: Dvadsať rokov encykliky Humanae vitae (Duchovný pastier, r. 70, 1989, č. 10, s. 24-28), Redemptoris mundi (Duchovný pastier, r. 71, 1990, č. 10, s. 433-435), Príprava na manželstvo (Duchovný pastier, r. 73, 1992, č. 1, s. 16-22), Svätý Tomáš Akvinský (Duchovný pastier, r. 74, 1993, č. 4, s. 100-109), Boží ľud a jeho dnešné úlohy (Duchovný pastier, r. 75, 1994, č. 2, s. 63-68), Sekty z pohľadu katolíckej Cirkvi (Viera a život, r. 6, 1996, č. 3, s. 243-254), Tajomstvá Ježišovho verejného života (Duchovný pastier, r. 78, 1997, s. 337-340), Cirkev a politika (Viera a život, r. 7, 1997, č. 4, s. 319-323). Je autorom diela Morálna teológia, ktoré klasickým spôsobom sprístupňuje základné otázky tejto teologickej disciplíny (Spišská Kapitula-Spišské Podhradie, 1. zv. 1994, 2. zv. 1996).

Pramene:

Katolícke noviny, r. 104, 17. 9. 1989, č. 38; Katolícke noviny, r. 104, 24. 9. 1989, č. 39; Zentko, J.: Schematizmus Spišskej diecézy. Levoča 1992, s. 14, 18, 22; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 411; Rozhovory: Katolícke noviny, r. 106, 16. 6. 1991, č. 24; Katolícke noviny, r.109, 31. 7. 1994, č. 31; Katolícke noviny, r. 113, 18. 1. 1998, č. 3.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Levoča 1962 - - 1963 - - Tondra, František kaplán
Hnilec 1963 - - 1970 - - Tondra, František správca farnosti
Zázrivá 1970 - - 1978 - - Tondra, František správca farnosti
1978 - - - - - Tondra, František ThDr.
Tvrdošín 1983 - - 1987 - - Tondra, František farár
Levoča 1987 - - 1989 - - Tondra, František správca farnosti


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020868Tondra, FrantišekIndividuálne a sociálne čnosti1977
874810Tondra, FrantišekEurópska biskupská synoda 19911991
874719Tondra, FrantišekSociológia1991
395513Tondra, FrantišekMorálna teológia II.diel1991
5243Tondra, FrantišekMorálna teológia I.1994
5245Tondra, FrantišekMorálna teológia II.1996
1047177Tondra, FrantišekNa hrote tŕňa2002
21800Tondra, FrantišekMorálna teológia : Prikázania2004

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
2672Katolícke noviny20013prof. ThDr. František Tondra, prof. ThDr. František Tondra, Výzva kresťanom k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. januára 2001)
4158Katolícke noviny200138Mons. prof. František Tondra, predseda KBS Návšteva maďarských biskupov, práce na čiastkových zmluvách
6530Katolícke noviny200236Mons. FRANTIŠEK TONDRA Inter arma silent musae
6896Katolícke noviny200243Mons. Dr. FRANTIŠEK TONDRA, biskup Eucharistický kongres v Dubline
7931Katolícke noviny200312Mons. František Tondra, predseda Z Vyhlásenia biskupov Slovenska k 15. výročiu sviečkovej manifestácie
8072Katolícke noviny200315Mons. František Tondra, spišský biskup Kto je väčší než Kristus?
8732Katolícke noviny200328Mons. FRANTIŠEK TONDRA „Kto nie je so mnou, je proti mne...“ (Mt 12, 30)
9101Katolícke noviny200335Mons. FRANTIŠEK TONDRA, spišský diecézny biskup Snímka: TASR Odkaz Andreja Hlinku
7737Katolícke noviny20038Mons. prof. ThDr. František Tondra, predseda KBS Výzva Konferencie biskupov Slovenska
11915Katolícke noviny200438Mons. František Tondra, spišský diecézny biskup, predseda KBS Svätý Otec na Slovensku: rok po
10336Katolícke noviny20048Mons. FRANTIŠEK TONDRA Vďaka za pomocnú ruku v morálnej neistote
13368Katolícke noviny200516Mons. FRANTIŠEK TONDRA, predseda KBS Výzva k voľbe nového pápeža
13446Katolícke noviny200518Mons. FRANTIŠEK TONDRA, predseda KBS Telegram KBS novozvolenému pápežovi
12674Katolícke noviny20053Mons. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecé Výzva k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 2005
14528Katolícke noviny200535Mons. FRANTIŠEK TONDRA, spišský diecézny biskup, predseda KBS Snímka: Marta Majerčáková Zbierka počas svätej omše?
12778Katolícke noviny20055Mons. František Tondra, predseda KBS Snímka: TASR Rásť v jednote!
15869Katolícke noviny20063Mons. František Tondra, spišský diecézny biskup Snímky: archív, Anton Frič Výhrada vo svedomí patrí k slobode človeka
15882Katolícke noviny20064Mons. FRANTIŠEK TONDRA, predseda KBS Mons. FRANTIŠEK RÁBEK, vojenský ordinár Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska
27338Katolícke noviny201015Mons. FRANTIŠEK TONDRA, predseda subkomisie pre bioetiku teologickej komisie KBS Môžu veriaci využívať akupresúru a akupunktúru?
26727Katolícke noviny20103Mons. FRANTIŠEK TONDRA, predseda subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS Možno v nemocnici pokrstiť aj mŕtveho novorodenca?
26893Katolícke noviny20106Mons. FRANTIŠEK TONDRA Snímka: archív cmbf Pozoroval svet, učil filozofiu i morálnu teológiu