logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTimár, Imrich

Iné mená:

Timár Emericus

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 21. októbra 1920, Ipeľské Predmostie, okr. Veľký Krtíš – † 8. augusta 1986, Pezinok, poch. v Ipeľskom Predmostí

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 23. júna 1946 vysvätený za kňaza. V rokoch 1946-1948 bol správcom farnosti Vinica v okrese Veľký Krtíš, v r. 1948 bol kaplánom v Smoleniciach v trnavskom okrese, v r. 1949 v Prašiciach v okrese Topoľčany. Od r. 1950 spravoval farnosť Úľany nad Ipľom čiže Ipeľských Úľanoch v levickom okrese, potom pôsobil v okrese Dunajská Streda vo Veľkej Pake a v Lehniciach, a v Beši v levickom okrese, v rokoch 1953-1957 v Kráľovom Brode v okrese Galanta, od r. 1957 vo Farnej v levickom okrese. Potom bol uväznený a mimo pastorácie. Do pastorácie sa dostal až v r. 1967 ako administrátor v Chľabe v okrese Nové Zámky, v rokoch 1970-1973 v Horných Turovciach v levickom okrese, od r. 1973 pôsobil v Želiezovciach v levickom okrese. Na odpočinku žil v Charitnom domove v Pezinku, kde aj zomrel.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 356;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-T-Z.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vinica 1946 jún 23. 1948 - - Timár, Imrich kaplán
Smolenice 1948 - - 1949 - - Timár, Imrich kaplán
Prašice 1949 - - 1950 - - Timár, Imrich kaplán
Ipeľské Úľany 1950 - - 1950 po - Timár, Imrich administrátor
Veľká Paka 1950 - - 1951 - - Timár, Imrich zastupujúci administrátor
Lehnice 1951 - - 1952 - - Timár, Imrich administrátor
Beša 1952 - - 1953 - - Timár, Imrich administrátor
Kráľov Brod 1953 - - 1957 - - Timár, Imrich administrátor
Farná 1957 - - 1958 - - Timár, Imrich administrátor
1957 po - 1967 - - Timár, Imrich mimo pastorácie
Chľaba 1967 - - 1970 - - Timár, Imrich administrátor potom spravované z Kamenice n/Hr.
Horné Turovce 1971 - - 1973 - - Timár, Imrich administrátor
Želiezovce 1973 - - 1981 - - Timár, Imrich administrátor
Pezinok 1973 po - +1986 august 8. Timár, Imrich dôchodok charitný domov